Parulla në murin e komunës, aktivisti në arrest

22 Jun 2005

Me 22 qershor 2005, në orën 11:00 është arrestuar Sabit Azizi, duke e shkruar në murin e Kuvendit Komunal në Ferizaj, parullat “Liri. Jo Standarde” dhe “Jo negociata. Vetëvendosje!” Ai është mbajtur për dy orë nën arrest.

Të fundit

Komunikata Intervista Aksione Lajme tjera