Deklaratë e përbashkët e personaliteteve dhe organizatave shqiptare në Suedi: Zgjedhjet janë zgjidhja!

12 Apr 2016
Duke marrëparasyshkrizënpolitikenë vend pas nënshkrimittëmarrëveshjespërAsociacionin e KomunaveSerbedheatëpërDemarkacionin me Malin e Zi; dukemarrëparasyshshprehjen e vullnetittëmëshumë se 205.000 qytetarëvetëKosovëskundërkëtyremarrëveshjevepërmespeticionit; dukemarrëparasyshvendimin e GjykatësKushtetueseqësqaron se marrëveshjapër AKS i kashkelë 23 nenetëKushtetutëssëKosovës; dukemarrëparasyshprotestat e mëdhagjithëpopulloretëOpozitëssëBashkuardheShoqërisëCivile; dukemarrëparasysh se ngamuajigusht i vitittëkaluar e deritashjanëarrestuarrreth 350 aktivistëdhedeputetëtëopozitës; Ne, organizatatshqiptare me veprimnëSuedi, gazetarë, profesorë, studentë, ishtëburgosurdheaktivistëpolitikë, etj.kërkojmëngaKryeministridheQeveria e Kosovësqët’ishpallinzgjedhjet e rejanë vend, nëmënyrëqëtëdalimngakjokrizëpolitike. Ne konsiderojmëqëzgjedhjet e lira demokratike, janëzgjidhja e vetmepërtëdalurngakriza.Mosshpallja e zgjedhjevetëparakohshmerrezikon ta tensionojvendinedhemëshumë. Vendiynënukkakohëpërtëhumbur.Kylloj i qeverisjesduhettëmarrë fund njëherë e përgjithmonë. Vetëmgjatëvitittëkaluar, mijëraqytetarë e lëshuanKosovënpërshkaktëkushtevetërëndaekonomike.Kosovës i duhetnjëqeverisje e re, e cilatërëpotencialin e saj e drejtontekzhvillimiekonomik i vendit e jotekbisedimet me Serbinë. Nënshkruesit e deklaratës:
 1. Alban Jashari, student nëstudimet master nëuniversitetin e Malmös
 2. AvdiIslami, shef i kanalittelevizivlokalnëVäxjö
 3. BajramBerisha, kryetar i shoqatës “Nëna Terezë” nëGislaved
 4. Behar Topilla, i mbijetuari i vetëm i masakrëssëÇikatovëssëVjetër
 5. BesnikGashi, afarist
 6. BlertaHoti (S), këshilltarepolitike e eurodeputetëvesocialdemokratnëParlamentinEvropian
 7. BurimGashi, ishushtar i UÇK-së
 8. DoruntinaAjeti, studentenëuniversitetin e Lundit
 9. DukagjinBerisha, stomatolog
 10. EdonaHoxha, studentenëuniversitetin e Malmös
 11. FadilIbrahimi (S), anëtar i kryesisësëRinisëSocialdemokratenëDalarna
 12. FadileRegjepi – Bexheti, profesoreshë e gjuhësanglezedhepolitologe
 13. FortesaUka, inxhinierepërplanifikimurbanistik
 14. FrashërOseku, invalid i UÇK-sënëKosovëdheishushtar i UÇK-sënëMaqedoni
 15. GëzimBekteshi, punëtor social, veprimtarpolitik
 16. IlirKalorësi (S), aktivistnëPartinëSocialdemokratenë Malmö
 17. Islam Islami, shef i ekonomisënëshoqatën MKEF Växjö
 18. JahjaZeqiraj (S), kryetar i KomitetitpërpatundshmërinëKomunën e Göteborgutdhekryetar i rajonitVästraHisingen
 19. Lidhja e shoqataveshqiptare ”Iliria” nëSuedi
 20. LirijeLatifi (S), aktivistenëPartinëSocialdemokratenë Malmö
 21. LutfiZuta (MP), Partia e Ambientit, nënkryetar i parë irajonitÖster Malmö
 22. Murat Koci, kryeredaktor i Revistëskulturore-informative ”Besa”
 23. NaimDreshaj, ishushtar i UÇK-së
 24. NaimManxhuka, jurist
 25. NuhaZullufi, arsimtar i gjuhësshqipenëSuedi
 26. Dr. ShaqirShaqiri, ishshef i ZyrëssëKosovëspërSkandinavi
 27. Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE! nëSuedi
 28. RushitArifi, specialist i syve
 29. Sc. SabriMehmeti, sekretar i shoqatës ”Ardhmëria” nëKristianstad
 30. ShemsiSopaj, kryetar i shoqatës "ALBA"nëLessebo
 31. Shoqata e gruas ”Eleonora”, Malmö
 32. ShpendSalihu, ishushtar i UÇK-së
 33. ShqiptarOseku, shkrimtar
 34. UrimAzemi, jurist
 35. VetonÇekaj, kryetar i shoqatës ”Ardhmëria” nëKristianstad
 36. XhaferBalaj, kryetar i shoqatës "Liria" nëVäxjö
 37. AstritGashi, gazetarnëSuedi
 38. KamerElezaj, veprimtarpolitik, përkthyes i autorizuar
 39. IsmailGolaj, mësues i gjuhëssuedeze
 40. UllmarQvick, albanologdhepërkthyes
 41. SamkaNimaniQvick, arsimtare e historisë

Të fundit

Komunikata Intervista Aksione Lajme tjera