Letër dhe sms protestues, ndaj Kryeministrit Thaçi, Ministrave Beqaj dhe Hamza dhe Zëvendëskryeministres Lila

26 Aug 2012

Sot, në orën 16.00, në një aksion mobilizues, të organizuar nga Lëvizja VETËVENDOSJE!, qindra qytetarë u kanë dërguar Letër protestuese dhe sms protestues Kryeministrit Thaçi, Ministrave Beqaj dhe Hamza dhe Zevendëskryeministres Lila.I bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve t’i bashkangjitet këtij aksioni protestues duke shkruar në këto numra telefoni: 


Hashim Thaçi : 377 (0)44 505 200 me tekstin e mëposhtëm : Z. Kryeminister, nese politikat tuaja te drejtuara kunder mireqenies sone do ta vazhdojne rrugen e tyre pa u ndalur, une dhe familja ime do te jemi te detyruar te dalim ne rruge per t’ju ndalur me cdo kusht juve dhe kete proces. Ne, do ta kundershtojme ne cdo forme privatizimin e Trepces, KEK-ut dhe PTK-se. 


Që në momentet e para rreth 500 letra dhe sms-a veç janë dërguar, ndërkohë që aksioni po vazhdon pa ndërprerje, me bashkangjitjen e numrit të madh të qytetarëve.  


Mimoza Kusari Lila: +377 (0)44 540  018 me tekstin e mëposhtëm: Znj. Ministre, nese politikat tuaja te drejtuara kunder mireqenies sone do ta vazhdojne rrugen e tyre pa u ndalur, une dhe familja ime do te jemi te detyruar te dalim ne rruge per t’ju ndalur me cdo kusht juve dhe kete proces. Ne, do ta kundershtojme ne cdo forme privatizimin e Trepces, KEK-ut dhe PTK-se. 


Besim Beqaj: +377 (0)44 500  499 me tekstin e mëposhtëm: Z. Minister, nese politikat tuaja te drejtuara kunder mireqenies sone do ta vazhdojne rrugen e tyre pa u ndalur, une dhe familja ime do te jemi te detyruar te dalim ne rruge per t’ju ndalur me cdo kusht juve dhe kete proces. Ne, do ta kundershtojme ne cdo forme privatizimin e Trepces, KEK-ut dhe PTK-se.  


Bedri Hamza: +377 (0)45 888 500 me tekstin e mëposhtëm:  Z. Minister, nese politikat tuaja te drejtuara kunder mireqenies sone do ta vazhdojne rrugen e tyre pa u ndalur, une dhe familja ime do te jemi te detyruar te dalim ne rruge per t’ju ndalur me cdo kusht juve dhe kete proces. Ne, do ta kundershtojme ne cdo forme privatizimin e Trepces, KEK-ut dhe PTK-se.


Si dhe në email adresat: 


Hashim Thaçi : [email protected] me tekstin e mëposhtëm: z. Kryeministër, Unë që po të shkruaj, jam një nga qytetaret e thjeshtë të Kosovës ibrengosur me rrugën që po merr vendi im. Po marr shkas të ju shkruajnga lajmet e përditshme mbi gjendjen e rëndë ekonomike, varfërinë, qëpo përhapet pa ndalur duke zhytur në skamje një numër gjithnjë e më tëmadh të familjeve kosovare. Kjo gjendje e rënduar për qytetarët duket se nuk do të ketë të ndalur,të paktën jo nëse nisemi nga politikat tuaja ekonomike. E kam fjalënpër procesin e privatizimit të Trepçës, KEK-ut dhe Telekomit tëKosovës , të gjitha këto simbole dhe krenari për Kosovën. Të gjithëne, shpresat për një jetë më të mirë i kemi pasur tek potencializhvillimor i këtyre gjigantëve ekonomik. Këto ndërmarrje nuk janë pronë e juaja z. Kryeministër. Trepça, KEK-udhe Telekomi i Kosovës, janë ndërtuar me punën tonë të palodhshme.Prandaj, për fatin e këtyre ndërmarrjeve duhet të vendosim ne,qytetarët e Kosovës. Ju që po merrni vendime të tilla, ka kohë që jenitë shkëputur nga realiteti që e jetojnë qytetarët dhe nuk do t’i vuanipasojat e këtyre privatizimeve. Z. Kryeministër, nëse politikat tuaja të drejtuara kundër mirëqeniessonë do ta vazhdojnë rrugën e tyre pa u ndalur, unë dhe familja ime dotë jemi të detyruar të dalim në rrugë për t’ju ndalur me çdo kushtjuve dhe këtë proces. Ne, do ta kundërshtojmë në çdo formëprivatizimin e Trepçës, KEK-ut e Postës dhe Telekomit të Kosovës. 


Mimoza Kusari Lila: [email protected], [email protected]  me tekstin e mëposhtëm: znj. Ministre, Unë që po të shkruaj, jam një nga qytetarët e thjeshtë të Kosovës i brengosur me rrugën që po merr vendi im. Po marr shkas të ju shkruaj nga lajmet e përditshme mbi gjendjen e rëndë ekonomike, varfërinë, që po përhapet pa ndalur duke zhytur në skamje një numër gjithnjë e më të madh të familjeve kosovare. Kjo gjendje e rënduar për qytetarët duket se nuk do të ketë të ndalur, të paktën jo nëse nisemi nga politikat tuaja ekonomike. E kam fjalën për procesin e privatizimit të Trepçës, KEK-ut dhe Telekomit të Kosovës , të gjitha këto simbole dhe krenari për Kosovën. Të gjithë ne, shpresat për një jetë më të mirë i kemi pasur tek potenciali zhvillimor i këtyre gjigantëve ekonomik. Këto ndërmarrje nuk janë pronë e juaja znj. Ministre. Trepça, KEK-u dhe Telekomi i Kosovës, janë ndërtuar me punën tonë të palodhshme. Prandaj, për fatin e këtyre ndërmarrjeve duhet të vendosim ne, qytetarët e Kosovës. Ju që po merrni vendime të tilla, ka kohë që jeni të shkëputur nga realiteti që e jetojnë qytetarët dhe nuk do t’i vuani pasojat e këtyre privatizimeve. Znj. Ministre, nëse politikat tuaja të drejtuara kundër mirëqenies sonë do ta vazhdojnë rrugën e tyre pa u ndalur, unë dhe familja ime do të jemi të detyruar të dalim në rrugë për t’ju ndalur me çdo kusht juve dhe këtë proces. Ne, do ta kundërshtojmë në çdo formë privatizimin e Trepçës, KEK-ut e Postës dhe Telekomit të Kosovës. Bedri Hamza: [email protected], [email protected]
; me tekstin e mëposhtëm: z. Ministër, Unë që po të shkruaj, jam një nga qytetarët e thjeshtë të Kosovës i brengosur me rrugën që po merr vendi im. Po marr shkas të ju shkruaj nga lajmet e përditshme mbi gjendjen e rëndë ekonomike, varfërinë, që po përhapet pa ndalur duke zhytur në skamje një numër gjithnjë e më të madh të familjeve kosovare. Kjo gjendje e rënduar për qytetarët duket se nuk do të ketë të ndalur, të paktën jo nëse nisemi nga politikat tuaja ekonomike. E kam fjalën për procesin e privatizimit të Trepçës, KEK-ut dhe Telekomit të Kosovës , të gjitha këto simbole dhe krenari për Kosovën. Të gjithë ne, shpresat për një jetë më të mirë i kemi pasur tek potenciali zhvillimor i këtyre gjigantëve ekonomik. Këto ndërmarrje nuk janë pronë e juaja z. Ministër. Trepça, KEK-u dhe Telekomi i Kosovës, janë ndërtuar me punën tonë të palodhshme. Prandaj, për fatin e këtyre ndërmarrjeve duhet të vendosim ne, qytetarët e Kosovës. Ju që po merrni vendime të tilla, ka kohë që jeni të shkëputur nga realiteti që e jetojnë qytetarët dhe nuk do t’i vuani pasojat e këtyre privatizimeve. Z. Ministër, nëse politikat tuaja të drejtuara kundër mirëqenies sonë do ta vazhdojnë rrugën e tyre pa u ndalur, unë dhe familja ime do të jemi të detyruar të dalim në rrugë për t’ju ndalur me çdo kusht juve dhe këtë proces. Ne, do ta kundërshtojmë në çdo formë privatizimin e Trepçës, KEK-ut e Postës dhe Telekomit të Kosovës. 


Besim Beqaj:  [email protected]  me tekstin e mëposhtëm: z. Ministër, Unë që po të shkruaj, jam një nga qytetarët e thjeshtë të Kosovës i brengosur me rrugën që po merr vendi im. Po marr shkas të ju shkruaj nga lajmet e përditshme mbi gjendjen e rëndë ekonomike, varfërinë, që po përhapet pa ndalur duke zhytur në skamje një numër gjithnjë e më të madh të familjeve kosovare. Kjo gjendje e rënduar për qytetarët duket se nuk do të ketë të ndalur, të paktën jo nëse nisemi nga politikat tuaja ekonomike. E kam fjalën për procesin e privatizimit të Trepçës, KEK-ut dhe Telekomit të Kosovës , të gjitha këto simbole dhe krenari për Kosovën. Të gjithë ne, shpresat për një jetë më të mirë i kemi pasur tek potenciali zhvillimor i këtyre gjigantëve ekonomik. Këto ndërmarrje nuk janë pronë e juaja z. Ministër. Trepça, KEK-u dhe Telekomi i Kosovës, janë ndërtuar me punën tonë të palodhshme. Prandaj, për fatin e këtyre ndërmarrjeve duhet të vendosim ne, qytetarët e Kosovës. Ju që po merrni vendime të tilla, ka kohë që jeni të shkëputur nga realiteti që e jetojnë qytetarët dhe nuk do t’i vuani pasojat e këtyre privatizimeve. Z. Ministër, nëse politikat tuaja të drejtuara kundër mirëqenies sonë do ta vazhdojnë rrugën e tyre pa u ndalur, unë dhe familja ime do të jemi të detyruar të dalim në rrugë për t’ju ndalur me çdo kusht juve dhe këtë proces. Ne, do ta kundërshtojmë në çdo formë privatizimin e Trepçës, KEK-ut e Postës dhe Telekomit të Kosovës. 


Lëvizja VETËVENDOSJE!

Të fundit

Komunikata Intervista Aksione Lajme tjera