Fletushka nr. 477 (Shqip, English, German)

17 Mar 2018
SHQ:

Nr. 477, 16 mars 2018

Këtë javë:

 • Luftimi i dhunës ndaj grave duhet të prioritizohet nëpër Kuvende Komunale
 • Qeveria ka rënë edhe moralisht edhe me numra - tash duhet të bjerë edhe formalisht
 • Katër rekomandimet nga seanca për rritjen e pagave dhe votimi në seancë
 • Mbi ikjen e 13 deputetëve nga LV dhe e Kryetarit të Komunës Shpend Ahmeti
 • Arben Vitia, Koordinator i ri i Qendrës së Prishtinës
 • Mbi Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve në Maqedoni

ENG:

Newsletter no. 477, March 16, 2018

 • This week:
 • Fighting violence against women must be a priority of Municipal Assemblies
 • The Government has fallen morally and in numbers – now it must formally fall
 • The four recommendations on wages and the voting in the Parliamentary session
 • On the outgo from MSD of 13 MPs and of the Mayor of Prishtina, Shpend Ahmeti
 • Arben Vitia, the new Coordinator of the Center of Prishtina
 • On the Law on the Use of Languages in Macedonia


GER:

Nr. 477, 16. März 2018

Diese Woche:

 • Verstärkte Bekämpfung von häuslicher Gewalt auf kommunaler Ebene
 • Die Regierung ist moralisch und zahlenmäßig schon gefallen: Wann kommt endlich der offizielle Rücktritt dieser Regierung?
 • 4 Vorschläge von Lëvizja VETËVENDOSJE! (LV) über den Mindestlohn und die einstige Lohnerhöhung von Regierungsmitgliedern
 • Über Prishtinas Bürgermeister Shpend Ahmeti und die 13 Abgeordneten, die Lëvizja VETËVENDOSJE! (LV) verlassen haben
 • Arben Vitia, neuer Koordinator des LV-Bezirks Prishtinë
 • Über das Gesetz zum Gebrauch der albanischen Sprache in Mazedonien

 

Të fundit

Komunikata Intervista Aksione Lajme tjera