Agime Gashaj

90

Profili

Emri i plotë

Agime Gashaj

Agime Gashaj është nga Istogu. Ajo u lind në Rijekë, Kroaci, më 16 shkurt 1988, ndërkaq më vonë familja e saj u kthye në Kosovë.

Agimja ka diplomuar në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Filologjik, në drejtimin e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze. Studimet e nivelit Master i ka kryer në fushën e studimeve të sigurisë në Universitetin Shtetëror të Kansasit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes bursës Fulbright. Agimja është pjesë e komunitetit global Fulbright i cili synon të sjellë ndryshime pozitive në vend dhe në bote.

Qysh në moshën e hershme Agimja ka filluar me aktivitetet për rini, gra, të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e ambientit. Agimja është mësimdhënëse e gjuhës angleze si dhe trajnere e mësimdhënësve të Kosovës. Ajo poashtu punon si përkthyese. Ka punuar në programet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare me qëllim të fuqizimit të institucioneve të Kosovës, si në Ministrinë e Mbrojtjes në programin e Këshilltarëve të Ministrisë së Mbrojtjes (Program nga Ambasada Amerikane). 

Si grua e re, mësimdhënëse dhe studiuese e sigurisë, dhe si kandidate për deputete e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Agimja do ta ketë fokusin në edukimin dhe investimet për rininë në qytetet dhe në zonat rurale në Kosovë. Ajo do të punojë për përmirësimin e cilësisë së edukimit në Kosovë, me theks të veçantë në metodologjinë dhe shkathtësitë e nevojshme bashkëkohore, fuqizimin e vajzave të reja dhe grave, sidomos atyre të zonave rurale. Si dhe do të angazhohet në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes.

Agimja flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe kroate.