Arion Thaqi

52

Profili

Emri i plotë

Arion Thaqi

Arion Thaqi u lind në vitin 1982 në Prishtinë. Studimet i përfundoi në Universitetin e Prishtinës – Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës. Më pas vijoi studimet në Romë të Italisë për të specializuar në Sapienza Universita Di Roma – në degën planifikim, menaxhim, projektim të objekteve spitalore dhe shëndetësore. Tani është kandidat PhD në Universitetin e Bosnës.

Ka 15 vite përvojë pune në pozita të larta menaxheriale në organizata dhe institucione në fushën e arkitekturës. Për tri vite radhazi ishte mësimdhënës në Fakultetin e Arkitektuës në Kolegjin AAB. Në Bankën për Biznes ishte arkitekt dhe specialist për vlerësimin e pronave. Ai është kryetar i demokristianëve të rinjë të Kosovës.

Ka realizuar një numër të madh të projekteve arkitekturale brenda dhe jashtë vendit ku edhe sot vazhdon të ushtroj profesionin e tij.