Gresa Bytyqi

80

Profili

Emri i plotë

Gresa Bytyqi

Gresa Bytyqi u lind në Prishtinë më 1 korrik 1990 dhe jeton në Lipjan. Ka magjistruar në të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut në Riga Graduate School of Law në Letoni dhe është në përfundim e sipër të studimeve të nivelit master, duke punuar kështu në masterin e saj të dytë në të drejtën penale pranë Universitetit të Prishtinës.

Paraprakisht ka përfunduar paralelisht Fakultetin Juridik si dhe Gjuhën dhe Letërsinë Angleze në Universitetin e Prishtinës.

Gresa është avokate që deri së fundmi ka punuar në lëminë penale dhe civile. Më parë ka punuar si juriste në projektet që ndërlidhen me sundimin e ligjit në Kosovë. Nga viti 2012 ka punuar në programin e USAID-it për transforminin e sistemit gjyqërsor (EROL), në organizatën amerikane për ndërtim të paqes PILPG, në organizatën joqeveritare CLARD dhe si profesoreshë e gjuhës angleze.
E revoltuar nga situata në të cilën ndodhemi si shoqëri, Gresa shpreh vullnetin e pakusht për të dhënë kontributin profesional në funksionalizimin e shtetit dhe sundimin e ligjit në Kosovë. Gresa është përfaqësuese e Iniciativës së Vjosa Osmanit në listë.