Jehona Ferizi Miftari

99

Profili

Emri i plotë

Jehona Ferizi Miftari

Jehona Ferizi Miftari u lind më 27 tetor 1984. Jehona bartë titullin Doktor Shkence në fushën e Edukimit dhe Mësimdhënies dhe është profesoreshë në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Ajo është autore e një numri të konsiderueshëm të artikujve, librave, punimeve shkencore e profesionale në vend dhe jashtë tij, pjesëmarrëse në punëtori, seminare dhe konferenca me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar.

Jehona është çertifikuar për mësimdhënie akademike, në fushën e hulumtimeve arsimore, vlerësim në arsim, zhvillim të kurrikulave nga Universiteti i Erlangenit, në Nuremberg të Gjermanisë, Universiteti Iowa të ShBA-së, Universitetit Roma Tre, Itali, Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Jyvaskyla, Finlandë, Universiteti Bedfordshire në Angli, Universiteti i Bolonjes në Itali dhe Universiteti i Lubjanës, Slloveni.

Ajo është angazhuar në mënyrë aktive në realizimin e projekteve shkencore në funksion të përmirësimit të cilësisë së procesit të edukimit dhe arsimimit të fëmijëve tanë.

Jehona Ferizi Miftari është e martuar dhe është nënë e tre fëmijëve.