Uran Halimi

102

Profili

Emri i plotë

Uran Halimi

Uran Halimi është i lindur më 6 qershor 1987 ne fshatin Blaç, komuna e Sharrit. Shkollën fillore e ka kryer ne Blaç, të mesmën në Sharr. Studimet i ka kryer në Universitetin e Prishtinës, dega ne Prizren, në drejtimim Gjuhë angleze dhe Letërsi. Ai është në përfundim të studimeve post-diplomike në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin Filologjik, drejtimi Metodika e mësimdhënies së gjuhës angleze.

Ai ka punuar si mësimdhënës i gjuhës angleze në ShMU “Anif Muji ” në Struzhë, pastaj edhe në SHML “Ruzhdi Berisha” në Sharr. Në vitin 2017 është angazhuar në politikë, ku në zgjedhjet e po këtij viti ka qenë kandidat për Asamble Komunale, duke dalë si njëri nga më të votuarit në këtë komunë.

Qellimi i tij është që t’i shërbejë Kosovës, e veçanërisht të përfaqesojë në menyrë të dinjitetshme komunën nga e cila vjen.

Është i martuar dhe ka dy fëmijë.