09 01 2023

2022: Qeveria për energji dhe digjitalizim

Gjatë vitit që porsa lamë pas:

Miratuam Strategjinë e re të Energjisë 2022-2031

Nënshkruam marrëveshje për dy projektet më inovative të energjisë në rajon:

– Me MCC për ndërtimin e kapaciteteve për rezerva prej 340 MWh (236.7 milionë dollarë);
– Për ndërtimin e impiantit solar për ngrohje solare prej 50 MW termale, ndër më të mëdhenjtë në Evropë, me BE, KfW dhe BERZh.

Inauguruam Parkun e Erës në Selac, me kapacitet prej 105 megavat;

Investuam për efiçencë të energjisë:

– mbi 4 milionë euro për 29 ndërtesa publike;
– rreth 5 milionë euro për 38 projekte të reja.

Disbursuam 95 milionë euro për të ndihmuar qytetarët e bizneset në përballje me krizën energjetike;

Ndamë 6 milionë euro për 10 mijë familje për të subvencionuar pajisjet që do të ulin rreth 70% konsumin e energjisë;

Ndaluam përdorimin e energjisë elektrike për mihje të kriptovalutave;

Shtrimë rrjetin e Telekomit të Kosovës në komunat në veri të vendit;

Arriti në 130 numri i shërbimeve elektronike;

1500 të rinjë u trajnuan për shkathtësi digjitale;

U sigurua qasje në internet pa pagesë për 105 shkolla dhe 43 institucione shëndetësore;

Arritëm mbulueshmëri prej 100% të zonave të banuara me infrastrukturë të internetit brezgjerë;

Në indeksin GTMI të Bankës Botërore u ngritëm nga grupi C në grupin B për fokusin në qeverisje digjitale;

Lansuam Sistemin për Hartimin e Legjislacionit (LDS);

Inauguruam Sistemin Nacional për Monitorimin e Spektrit frekuencor me vlerë prej 2.7 milionë euro, i cili mbulon tërë territorin e vendit në shërbim të sigurisë kombëtare;

Lansuam Rrjetin për Hulumtim dhe Edukim i Kosovës (KREN) dhe lidhjen e Kosovës me Rrjetin Pan-Evropian për Hulumtim e Edukim (GÉANT).

Kontribo