25 01 2023

2022: Qeveria për komuna dhe zhvillim rajonal

– Granti i performancës komunale në vlerë 8 milionë euro;

– Ndamë 1.5 milion euro për “Programin Komunal për zhvillim të infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndërkomunal”;

– Zbatuam:

– Projektin “Municipality 4 Youth” me vlerë 2,7 milionë dollarë;
– Programin për Zhvillim Rajonal: 17 projekte të investimeve kapitale në 16 komuna, në vlerë prej 1,4 milion euro;
– Programin për Zhvillim Rajonal të Balancuar në vlerë 3 milionë euro. Përfituan 335 biznese dhe gjeneruam 770 vende të reja pune;
– Programin për bashkëpunim me OShC, në vlerë prej 107 mijë euro. Nga 38 projekte, përfituan 200 të rinj dhe gra;

– Avancuam bashkëpunimin ndërkufitar me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Janë paraparë mbi 25 milionë euro;

– Inicuam zhvillimin e portalit E-Komunat për digjitalizim në nivel lokal;

– Mbështetëm komunitetet nëpërmjet Fondit prej 1 milion euro;

– Forcuam të drejtat e komuniteteve nëpër komuna;

– Hartuam Planin Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur – PQH me qëllim të anëtarësimit në organizatën ndërkombëtare PQH;

– Miratuam Strategjinë Kombëtare për menaxhimin dhe kontrollin e qenve me dhe pa pronar. 

Kontribo