20 12 2018

47 anëtarësime të reja në Kaçanik

Ditën e sotme, hapave të sigurt të Lëvizjes i janë bashkuar edhe 47 anëtarësime të reja në Kaçanik. Domosdoshmëria e angazhimit politik po ndihet kudo në Kosovë. Angazhim ose arrati është zgjedhja e thjeshtuar dhe aspak e thjeshtë për çdo qytetar të republikës. Thirrja për ta ndryshuar veten dhe Kosovën bashkë me të na e rrit entuziazmin dhe na e shton vendosmërinë. Lëvizjes po i shtohet masa dhe intensiteti, përgjegjësia dhe pritshmëritë. Mbështetja e rritur për Lëvizjen tregon se Lëvizja është një domosdoshmëri popullore dhe një vizion kolektiv për të ardhmen tonë.

Kontribo