Arsim i lartë publik pa pagesë 

Ne synojmë që të forcojmë Universitetin e Prishtinës dhe t’i transformojmë universitetet publike në qytetet e tjera duke i specializuar ato. Që kjo të realizohet me sukses përpos masave për staf akademik cilësor e me integritet, si dhe buxhet të shtuar për arsimin e lartë, është me rëndësi që familjet e Kosovës të kenë mundësi t’ia mbështesin banimin dhe shkollimin fëmijëve të tyre në Universitet pa hyrë në borxhe, ndaj do të heqim çdo taksë semestrale.

Kontribo