Hapja e 160 çerdheve të reja në bashkëpunim me komunat e Republikës së Kosovës 

Prioritet do të kenë ato komuna dhe lokalitete ku nuk ka ende çerdhe publike, dhe më pas aty ku ka vetëm një. Me planin tonë, pas këtij hapi, vijohet me plotësimin e të gjitha nevojave për çerdhe në të gjithë Republikën. Plani ynë ka për qëllim edukimin e fëmijëve, e veçanërisht mbështetjen e grave në rritjen e tyre. Një prioritet të veçantë në këtë program do të kenë fëmijët e nënave vetushqyese.

Kontribo