Hartimi dhe miratimi i Ligjit për referendum në Republikën e Kosovës

Një mori çështjesh jetike për vendin dhe për qytetarët në të kaluarën janë trajtuar pa votën e vullnetin e qytetarëve tanë. Ndërsa pasojat e atyre vendimeve kanë rënë mbi ta. Kjo nuk duhet të ndodhë më, dhe në respekt të të drejtave politike e civile çdo qytetar i Kosovës duhet të gëzojë të drejtën për të kërkuar dhe realizuar referendum për çështje madhore dhe lokale.

Kontribo