Komisione të Përbashkëta qeveritare Kosovë – Shqipëri

Ndërtimi i Komisioneve të Përbashkëta qeveritare dhe parlamentare me Republikën e Shqipërisë për siguri kombëtare, politikë të jashtme dhe burimet e përbashkëta natyrore

Kontribo