Krijimi i Dhomës së Veçantë të Punës në Gjykatat e Republikës së Kosovës që do të merret me shkeljet e të drejtave të punëtorëve 

Një nga mbrojtjet thelbësore të të drejtave të punës bëhet nëpërmjet sistemit gjyqësor. Është e domosdoshme që punëtorët tanë të kenë hapësirë dhe mundësi për t’i realizuar pa vonesa dhe me dinjitet kontestet e tyre me punëdhënësit.

Kontribo