Mbështetja institucionale për shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit

Pajisja me dokumente të posaçme të shqiptarëve të Luginës së Preshevës që banojnë e punojnë në Kosovë. Dhe lehtësimi për fitimin e shtetësisë për ata që aplikojnë.

Ne synojmë që të krijojmë fondin e përbashkët zhvillimor së bashku me qeverinë e Republikës së Shqipërisë mbështetur nga një zyrë e përbashkët koordinuese për problemet e shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc.

Kontribo