Miratimi dhe zbatimi i Ligjit Anti-Mafia 

Krijimi i Njësisë së posaçme Anti-Mafia në Prokurori që i raporton drejtpërdrejtë Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe Krijimi i Dhomës së Veçantë Anti-Mafia në Gjykatat e Republikës së Kosovës. Garantimi i Mbrojtjes së afërt për zyrtarët e këtyre njësive.

Kontribo