Miratimi dhe zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e Prodhimeve vendore 

Me këtë ligj parashikohen përparësitë në prokurim publik për prodhuesit vendor.

Kontribo