Ndërtimi i Teatrit të Operas dhe investime në kinematë publike

Artistët e të gjithë brezave jo vetëm meritojnë por e kanë domosdoshmëri për veprimtarinë dhe krijimtarinë e tyre këtë hapësirë. Artistët dhe publiku, sidomos të rinjtë e të rejat, nuk mund të ecin përpara pa skenën dhe artin në të. Ndaj ndërtimi i Teatrit të Operas do t’i japë Republikës së Kosovës dhe kombit në tërësi një shtysë përpara.

Investimi i vazhdueshëm për kinematë është një interes shoqëror që lidhet me mirëqenien e shoqërisë dhe mbështetjen e krijuesve të kësaj fushe.

Kontribo