Reformimi progresiv i tatimit në të hyra si dhe reformimi i tatimit për Korporatat

Qeverisja jonë do të orientojë politikat fiskale drejt mbështetjes së degëve ekonomike që identifikohen si bartëse të zhvillimit ekonomik, rritjes së prodhimit industrial, rritjes së punësimit, dhe përgjithësisht rritjes së mirëqenies. Për të balancuar barrën buxhetore në mes të klasave më të varfra dhe atyre që kanë më shumë mundësi, ne  do ta vendosim progresivitetin në tatimin në të hyra.

Kontribo