Rimëkëmbja e shkollave të Republikës së Kosovës 

Ne synojmë që mbështesim në çdo hap rritjen e mesatares përmes një procesi të drejtë dhe rigoroz pranimi të mësimdhënësve të rinj, dhe do të realizojmë një vlerësim të drejtë për mësimdhënësit aktual, do të rishikojmë tekstet shkollore dhe ribotojmë ato, do të mbështesim me buxhet pajisjen e shkollave me laboratorë mësimor dhe biblioteka. Si dhe brenda 48 muajve do të pajisim me inventar të ri shkollat e mesme dhe ato nëntëvjeçare në bashkëpunim edhe me prodhuesit vendor.

Kontribo