Rindërtimi i plotë i Kadastrit dhe zgjidhja e çështjeve pronësore me prioritet

Problemet me dokumentacionin dhe me vërtetimin e pronësisë i kanë marrë qytetarëve shumë kohë e para. Po ashtu, ata kanë qenë subjekt i padrejtësive të mëdha. Ndaj është e urgjencë e prioritet që të fillojë zgjidhja e këtij problemi në rrënjën e tij, pra nga sistemi kadastral. Këtë proces do ta realizojmë përveç të tjerash me vëmendje të veçantë në regjistrimin me korrektësi të pronës së përbashkët midis bashkëshortëve, pra dhe gruas.

Kontribo