Shtesa 10 euro në muaj për secilin fëmijë nën moshën 15 vjeçare 

Ne do t’u planifikojmë fëmijëve nën moshën 15 vjeçare shtesa në shumën 10 euro në muaj. Këto shtesa do të paguhen në emër të nënës.

Kontribo