Sigurimi i jetës së të gjithë anëtarëve të Policisë së Kosovës dhe Zjarrfikësve

Është detyra jonë si qeverisje që të mbulojmë sigurimin e jetës së punëtorëve në shërbim të republikës, të cilët për shkak të detyrës u rrezikohet jeta dhe u vihet në vështirësi të madhe familja.

Kontribo