Të rinjve dhe të rejave nga mosha 16 vjeçare do t’u jepet e drejta e votimit

Vendi ynë ka një popullatë në moshë të re e cila është e domosdoshme të shprehet dhe angazhohet publikisht. Forma e parë dhe e drejtpërdrejtë e zgjerimit të të drejtave të rinisë është e drejta e tyre për të votuar.

Kontribo