Themelimi Forcave të Armatosura të Kosovës

Ne do të vijojmë me avancimin e kompetencave të Forcave të Sigurisë së Kosovës, dhe parashikimin e buxhetit për këtë avancim. Ne do të nisim pa vonesë bisedimet me të gjithë faktorët politikë për themelimin e Forcave të Armatosura dhe për anëtarësimin në NATO.

Kontribo