Trepça, investimet dhe rivitalizimi

Fondi Sovran që do ta ketë në menaxhim do të sigurojë një model të ri të qeverisjes së kësaj ndërmarrje.

Do të mundësojmë ringritjen dhe avancimin teknologjik në tre faza, që kalojnë nëpërmjet riparimit të mjeteve ekzistuese, futjes së teknologjisë së re në flotacion dhe xehetari, dhe zhvillimin e metalurgjive e kimisë. Secila fazë me planin e masave për mbrojtjen maksimale nga ndotja. Në Trepçë do ta shtojmë prodhimin e hulumtimin si dhe kualifikimin e punëtorëve.

Zhvillimi i Trepçës është në mesin e hapave më të rëndësishëm për bashkimin e qytetit të Mitrovicës të ndarë në dy komuna.

Kontribo