Ujitje për tokat bujqësore

Ne do ta mbështesin bujqësinë dhe e kemi një plan të detajuar për këtë. Por pa dërguar ujin në tokat e fermerëve tanë ky plan nuk do të përmbushej. Ndaj, një nga prioritetet bazë të qeverisjes tonë është investimi në sistemin e ujitjes.

Kontribo