Ushqim falas për fëmijët e klasave fillore nga 1 deri në 5 në të gjitha shkollat publike të Republikës së Kosovës

Në bashkëpunim me Komunat e Kosovës dhe prodhuesit vendor qeveria jonë do të planifikojë dhe zbatojë shërbimin e ushqimit (një shujtë) për nxënësit tanë.

Kontribo