Zvogëlimi i numrit të Ministrive dhe reformimi i Administratës 

Ligj i ri për Administratën publike dhe ulja e numrit të ministrive deri në dymbëdhjetë të tilla.Bashkimi i Ministrisë së Tregëtisë dhe Industrisë me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik; bashkimi i Ministrisë së Shëndetësisë me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale; bashkimi i Ministrisë së Diasporës me Ministrinë e Punëve të Jashtme; bashkimi i Ministrisë së Administratës dhe Pushtetit Lokal me Ministrinë e Administratës Publike.

Kontribo