12 12 2018

SHTETI I SË DREJTËS

Shteti i së drejtës është bazamenti i drejtësisë, demokracisë dhe zhvillimit. Është e pamundshme që një shoqëri dhe shtet të jetë i drejtë dhe të zhvillohet po qe se nuk ndërtohet mbi parimin e sundimit të ligjit dhe barazisë së qytetarëve para ligjit. Shteti është i së drejtës atëherë kur principi organizativ i tij është kushtetutshmëria dhe ligjshmëria, kurse ligjet janë në përputhje me interesin qytetar dhe kombëtar.

Shteti i së drejtës është shtet i transparencës. Gjithçka funksionon dhe organizohet sipas rregullave të cilat artikulojnë dhe mbrojnë interesin e njerëzve, prandaj qytetari ndjehet i sigurt karshi ndërhyrjes arbitrare të pushtetit. Në anën tjetër, meqë vetë pushteti udhëhiqet nga ligjet dhe u bindet atyre, institucionet politike i nënshtrohen një sistemi të ndërvarësisë dhe kontrollit. Ato duhet të jenë të përgjegjshme dhe të japin llogari para popullit, aty ku ato e marrin legjitimitetin e ushtrimit të autoritetit të tyre politik.

Ne mendojmë që parimi i ndarjes së pushteteve e garanton pavarësinë e tyre dhe funksionimin adekuat të demokracisë. Aty ku pushteti politik ekzekutiv ndërhyn në punët e drejtësisë, nuk ka demokraci dhe drejtësi. Aty ku qeveria nuk i zbaton ligjet e miratuara të legjislativit, nuk ka shtet të së drejtës.

Republika e Kosovës vuan nga mungesa serioze e shtetit të së drejtës. Ne nuk duam vetëm që Kosova të jetë shtet, por që ky shtet të jetë i së drejtës. Në Kosovë njerëzit e pushtetit shpeshherë qëndrojnë mbi ligjin, kurse Qeveria jo rrallë herë i fut duart në punët e drejtësisë.

Për shkak të ndikimit të vazhdueshëm të pushtetit qeveritar mbi drejtësinë, sot kemi një gjyqësor më të dobët se kurrë. Gjyqtarët thirren me telefona dhe marrin kërcënime e porosi se si ta kryejnë punën e tyre. Cilën lëndë duhet të shtyjnë përpara e cilën ta shmangin. Kështu që, në vend që t’i shërbejë vënies së drejtësisë në vend, gjyqësori sot po funksionon shumë më tepër si instrument politik në duart e pushtetit politik.

Shkarko të plotë Alternativën për Shtetin e së Drejtës

Prokuroria e Republikës së Kosovës është krejtësisht pa mbrojtje dhe vazhdimisht e shantazhuar. Për këtë arsye kryeprokurori i Kosovës ka mbetur një figurë anonime, të cilën pakkush nga qytetarët e Kosovës e njeh. Ka aq shumë punë që e pret prokurorinë në Kosovë, kurse aq pak rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar.

Lëvizja VETËVENDOSJE! është vendosmërisht e përcaktuar për ta kthyer Kosovën në shtet të së drejtës. Në programin tonë politik shteti i së drejtës merr rol qendror sepse ai është i pakompensueshëm për demokracinë dhe zhvillimin që aq shumë i duhet vendit tonë. Në mungesë të shtetit të së drejtës, i cili duhet të jetë në fundament të organizimit politik, çdo investim tjetër është i kotë dhe shkon huq.

Prandaj shteti i së drejtës duhet të jetë pikënisja e të gjitha arritjeve tjera të ardhshme, duke filluar nga drejtësia, e deri te ekonomia.

Shkarko Alternativën e plotë Qeverisëse

Kontribo