14 10 2021

Barazia gjinore, prioritet i Lëvizjes!

Angazhimi ynë si qeverisje lokale është barazia sociale, por parakusht i barazisë sociale është barazia gjinore. Andaj angazhimi ynë i pandalshëm është dhe do të jetë që gratë dhe vajzat të kenë hapësirën e merituar në institucione e në shoqëri.

Bashkë më shumë!

Bashkë më mirë!

Bashkë punojmë!

Bashkë Qeverisim!

#144

Kontribo