24 09 2021

Bashkë qeverisim për Shtimen

Modernizimi i shërbimeve publike dhe karakteri urban i qytetit të Shtimes janë pikat kryesore ku do të orientohet qeverisja e re lokale me Kryetar Qemajl Aliun. Me qeverinë qendrore që në radar i ka këto shqetësime, e sidomos Shtimen që ka mbetur aq mbrapa në zhvillim, qeverisja e drejtë dhe punëtore e Qemajl Aliut do ta ketë të lehtë t’i realizojë këto projekte e t’ia kthejë dinjitetin Shtimes.

Bashkë qeverisim me Qemajl Aliun.
Për Shtimen me numrin 144!

Kontribo