25 04 2015

CITIMI I DITËS:

“Shqiptarët në Maqedoni janë politikisht të shtypur, ekonomikisht të shfrytëzuar, kulturalisht të diskriminuar dhe institucionalisht të nënpërfaqësuar. Në anën tjetër, ata nuk po ndjehen të përfaqësuar as nga partitë politike shqiptare që veprojnë në institucionet e sistemit.

Nuk mund të mbijetojnë edhe Gruevski edhe Maqedonia. Prandaj është e domosdoshme që shqiptarët të organizohen në mënyrë paqësore dhe të jenë aktivë. Mirëpo, jo edhe të bëjnë veprime të armatosura të cilat pastaj do të shndërroheshin në pretekst të përsosur për Gruevskin që me një gur ti vrasë dy zogj: edhe opozitën maqedonase por edhe shqiptarët në Maqedoni.” – Albin Kurti

Kontribo