14 12 2018

Por si mund ta luftojë shteti dhe populli i Kosovës korrupsionin pa EULEX-in kur po thoni se krejt politikanët janë përfshirë në të?

Kontribo