21 09 2013

“DHURO PËR NDRYSHIMIN!”

Në prag të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, 2013, Lëvizja VETËVENDOSJE! është angazhuar e gjitha për ndryshimin e komunës në Kosovë si koncept, si politikë, si administrim dhe si e drejtë për ta përmirësuar veten duke përmirësuar hapësirën dhe mënyrën e jetesës. Ne i kemi bashkuar konceptit tonë politik kandidatët më të mirë për secilën komunë, të cilët janë votuar përmes procesit të demokracisë së brendshme. Koncepti dhe alternativa që po çojnë përpara kandidatët dhe aktivistët tanë përbëjnë një avantazh, por kjo nuk e siguron fitoren.

Duhet pasur parasysh se kjo është një garë e pabarabartë. Në njërën anë qëndron pushteti që mungesën e programit e kompenson me para të vjedhura dhe me shantazhe. Në anën tjetër qëndron koncepti i Lëvizjes VETËVENDOSJE! i shpalosur në alternativat për qeverisjen lokale. Për ta përmbysur pabarazinë e kësaj gare nevojitet ndihma e të gjithë atyre që besojnë se ky pushtet duhet t’i ketë ditët e numëruara. Nevojitet ndihma dhe kontributi juaj. Kjo ndihmë do të përdoret për të mbuluar shpenzimet për transport, për komunikim, për printimin e alternativave qeverisëse lokale, për aktivitet që po zhvillohen në 32 komuna në Kosovë dhe për ushqimin e mijëra vullnetarëve që po punojnë pa pushim.

Në këto ditë të mobilizimit të përgjithshëm të gjithë mund të ndihmojmë:

1. Duke depozituar ose transferuar para në llogarinë bankare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!:
Procredit Bank Kosova
INICIATIVA QYTETARE LEVIZJA VETEVENDOSJE
Nr. i llogarisë: 1189-001551-0001-36
SWIFT CODE: MBKORS22

2. Duke ofruar mallra dhe shërbime falas pranë një Qendrë të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Komunën tuaj,
3. Duke blerë produktet e Levizjes VETËVENDOSJE! në faqen e internetit: https://vitrina.vetevendosje.org/, ose duke telefonuar në numrin: +377 (0) 44 650 894

Secila dhuratë është e vlefshme dhe ajo mund të jetë në shumën 5, 10, 20, 50, 100 e deri në shumën 1,000 Euro në ditë (sa e lejon edhe ligji). Çdo dhuratë do të shpenzohet drejtpërdrejtë për këtë fushatë në mënyrën më transparente. Lëvizja VETËVENDOSJE! është i vetmi subjekt politik në Kosovë që financat e saj i ka bërë publike përmes publikimit në faqen zyrtare të internetit.

Ne mund ta ndryshojmë së bashku secilën komunë, dhe nuk kemi nevojë ta durojmë këtë gjendje. Ky ndryshim, do të jetë hapi më i sigurt përpara drejt realizimit të aspiratave tona të përbashkëta.

Kontribo