Shume tjeter

max: 1,000 € / 24h, 2,000 € / vit

5

1000

*Donatorët duhet të posedojnë dokument të Republikës së Kosovës sipas të cilit dokument duhet të plotësohen të dhënat e mëposhtme

Transferet brenda Kosovës

PËRFITUESI

Emri i llogarisë:

Iniciativa Qytetare Levizja Vetevendosje

Numri i llogarisë:

1189001551000136

Adresa:

Rr. Kasem Haxhimurati, nr. 12, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Përshkrimi

Dhuratë (shkruani edhe nr personal ose numrin fiskal)

* Dhuruesi duhet të jetë shtetas ose biznes i Republikës së Kosovës (të ketë numër personal ose numër fiscal)

* Mos dhuroni më shumë se 1,000 € brenda 24 orësh

* Mos dhuroni më shumë se 2,000 € brenda këtij viti (individ) ose 10,000 € brenda këtij viti (biznes)

Transferet nga jashtë Kosovës

PËRFITUESI

Emri i llogarisë:

Iniciativa Qytetare Levizja Vetevendosje

Numri i llogarisë:

1189001551000136

Adresa:

Rr. Kasem Haxhimurati, nr. 12, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Përshkrimi

Dhuratë (shkruani edhe nr personal ose numrin fiskal)

* Dhuruesi duhet të jetë shtetas ose biznes i Republikës së Kosovës (të ketë numër personal ose numër fiscal)

* Mos dhuroni më shumë se 1,000 € brenda 24 orësh

* Mos dhuroni më shumë se 2,000 € brenda këtij viti (individ) ose 10,000 € brenda këtij viti (biznes)

Tel: (+381) 038 249 624

Fax: (+381) 038 249 625

E-mail: [email protected]

http://www.procreditbank.com

Lëvizja VETËVENDOSJE është e strukturuar anëkënd Kosovës, dhe brenda strukturave të saj angazhohen vullnetarisht me qindra e mijëra aktivistë. Për të bërë të mundur funksionimin e organizatës dhe qindra aktivitete të organizuara, ju mund të ndihmoni edhe me mallra dhe shërbime të ndyshme.

Në rast se jeni të gatshëm të ndihmoni, ju lutem selektoni mallrat dhe shërbimet të cilat ju i dispononi për dhurim. Plotësoni të dhënat personale që kërkohen, dhe personat përkatës nga Lëvizja VETËVENDOSJE to t’ju kontaktojnë për të proceduar më tutje.