24 08 2022

Elaborimi i këndvështrimit të palës tonë për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes finale me Serbinë në formën e gjashtë kapitujve

Kontribo