27 08 2019

Entuziasëm i Ri në Vushtrri

Në Vushtrri, mes shumë aktivistësh të rinj të Lëvizjes, bashkë me Kryetarin e Lëvizjes në Qendrën e Vushtrrisë Besim Muzaqin dhe drejtorët e Lëvizjes në Komunë i uruam mirëseardhjen anëtarit të Kuvendit Komunal, Hajriz Mustafës dhe shumë të rinjve të tjerë të cilët bashkë me të sapo janë bërë pjesë e jona.
Hajriz Mustafa është me profesion gazetar, moderator dhe kryeredaktor në radion lokale Vicianum, si dhe korrespondent i disa mediumeve mediatike në vend. Profesionistët, politikanët, artistët, por më së shumti të rinjtë po i shtohen çdo ditë Lëvizjes. Lëvizja ua çel fytyrën të rinjve, por edhe të rinjtë ia zbukurojnë fytyrën Lëvizjes e qytetarëve.

Livadhi mundet me pas lule shumë, por pa bletë që shkojnë lule më lule nuk ka mjalt të cilin bletët nuk e kanë për vete, por për njerëzit. Edhe Lëvizja ka përkrahje shumë, por pa aktivistët e rinj që punojnë si bletët nuk mundemi ta bëjmë Kosovën të ëmbël siç e duam të gjithë.

Kontribo