8 marsi: Barazi në institucione, në punë dhe në pronë