Anëtarësime të reja nga LDK, në lagjen Medrese, Prishtinë