E ardhmja e arsimit parauniversitar – mësimdhënia, tekstet, mjetet dhe infrastruktura shkollore