Edukimi i hershëm i fëmijëve midis shtetit dhe nënës