Ligjërata mbi edukimin e hershëm nga profesori i psikologjisë Fitim Uka.