Ndryshimet politike janë kusht për luftimin e korrupsionit me profil të lartë