Nga vizita në fermën e Bashkim Ahmetit në fshatin Rezallë, Skenderaj