Nga vizita në Lagjen Sefë dhe në disa prej bizneseve të komunitetit Egjiptas që e zhvillojnë veprimtarinë në këtë lagje të Gjakovës