Një vit bllokim të KQZ-së, një vit shkelje të Kushtetutës nga Presidenti